About us
ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
0 ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು
ಚೈತನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಾ ‘೦ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು (ಜೀರೋ EMI) ಉಜ್ವಲ ಯಶಸ್ಸಿನ “ಜೀವನಾಭಿವೃದ್ಧಿ” ಉತೇಜನಗಳು
ಸಾಲಗಳ ಋಣಗಳ ಮುಕ್ತ
ಚೈತನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಲಗಳ ಋಣಮುಕ್ತ :- ವಾಹನ, ಗೋಲ್ಡ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮನೆ ಸಾಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
3 ಮತ್ತು 4 ಚಕ್ರಗಳು ಸರಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ:ಸೇವೆಗಳು
ಚೈತನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವಾಹನಗಳ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೋಂಧಯಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಉತೇಜನಗಳು
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು
ಚೈತನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಾ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮಗಳು ಉತೇಜನಗಳು
ನಾವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ
ಪರಿಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧಾವರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಧಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಮಸ್ತ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರು ಚಾಲಕರು ಚೈತನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತೇಜನಗಳು.

ಚೈತನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸು

ಚೈತನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದವರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂಧಿಗೆ ಷರತುಗಳನ್ವಯ.

ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಿರಿಮೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂಧಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ, ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಗೌರವಿಸುತದೆ. ನೀವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯ ಷರತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು \ ಕಂಪನಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪಡಿಯಬೇಕು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರುವುಧಿಲ್ಲ.

ಚೈತನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸದಸ್ಯರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

0
ಪ್ರವಾಸಗಳು
0
ಸೇವೆಗಳು
0
ಸದಸ್ಯರು
0
ನೌಕರರು
ನಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು
ಹೋಂ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್
ರೇಷನ್
ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗು ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಒಡವೆಗಳು
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು
4 ವೀಲರ್
2 ವೀಲರ್
3 ವೀಲರ್
ನಮ್ಮ ಗುರಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ - ಪೈಸೆಗೂ ನಾವು ಗೌರವಿಸುತೇವೆ
ಸಾಲಗಳ ಋಣಗಳ ಮುಕ್ತ
ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ 'ಶಿಕ್ಷಣ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಉಜ್ವಲ
0 ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು
ಗಿರಿವಿ ಇಟ್ಟ ಓಡವೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ರಾಷ್ಟೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮಗಳು
ಧಾರ್ಮಿಕ ವೀಕ್ಷಣ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮಗಳು
ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್(೧ ಬಿ.ಎಚ್.ಕೆ, ೨ ಬಿ.ಎಚ್.ಕೆ)
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ
ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕರೆ ಆಗುತ್ತದೆ
ಪಟ್ಟಾಯ
ಒಟ್ಟು 6 ಸ್ಥಳಗಳು
ವೇಗದ ದೋಣಿ ಮೂಲಕ ಕೋರಲ್ ದ್ವೀಪ, ಅಲ್ಕಾಜಾರ್ ಶೋ / ನಾಂಗ್ನೂಚ್, ಸಫಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ / ಜೆಮ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕ್ರೂಸ್ ಡಿನ್ನರ್
ಯುರೋಪ್
19 ಡೇಸ್ & 18 ನೈಟ್ಸ್
ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ
ಒಟ್ಟು 20 ಸ್ಥಳಗಳು
ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಏಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಾಸ
6 ಡೇಸ್ & 5 ನೈಟ್ಸ್
ಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪೀಠ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್
ಒಟ್ಟು 6 ಸ್ಥಳಗಳು
ಸಿಟಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರವಾಸ, ಸಿಟಿ ಟೂರ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸಿಟಿ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ಸಿಂಗಪುರ್
ಒಟ್ಟು 6 ಸ್ಥಳಗಳು
ಯುನಿವೆರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ / ಚೈನೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್, ಜುರಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ / ಸೆಂಟೊಸಾ ದ್ವೀಪ, ಮೆರ್ಲಿನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ / ನೈಟ್ ಸಫಾರಿ, ಸೀ ಅಕ್ವೈರಮ್
ಜಪಾನ್
ಒಟ್ಟು 10 ಸ್ಥಳಗಳು
ಏರುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ
ಶಿರ್ಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಒಟ್ಟು 11 ಸ್ಥಳಗಳು
ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗೇಟ್ ವೇ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮುದ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ, ತ್ರಿಯಾಂಬಕೇಶ್ವರ್, ನಾಸಿಕ್ ಸೀತಾ ಗುಹಾ, ಪಂಚವತಿ ತಿವೆನಿ ಸಂಗಮ್, ಕಲಾರಾಮ್ – ಗೋರರಾಮ್ ದೇವಾಲಯ
ಕಪಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿರಡಿ (ವಿಶೇಷ ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನ್) ಶನಿ ಶಿಂಗ್ನಪುರ.
ಮಲೇಷಿಯಾ
ಒಟ್ಟು 6 ಸ್ಥಳಗಳು
ಬಾಟು ಗುಹೆಗಳು / ಪುತ್ರಜಯ / ಟ್ವಿನ್ ಗೋಪುರ, ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ / ಜೆಂಟಿಂಗ್ ದ್ವೀಪ, ಜಿನೀವಾ ವಾಚ್ ಶೋರೂಮ್, ವಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ / ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೋಣೆ, ಕೆಎಲ್ ಟವರ್ / ಕೌಲಾಲಂಪುರ್
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್
14 ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 15 ದಿನಗಳು
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು
ದುಬೈ
ಒಟ್ಟು 10 ಸ್ಥಳಗಳು
ಹೋಟೆಲ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಪಾಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸೀಟುಗಳು ಕೋಸ್ಟ ಫೌರ್ನಾ ಕ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ
ಕೆರಾಲ (ಮುನ್ನಾರ್)
4 ದಿನಗಳು
ಕೆರಲಾ ಮುನ್ನರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ದೇವರ ನಮ್ಮ ದೇಶ